Ապրանքների քանակի, որակի և համալրիվության փորձաքննություն

Ապրանքների քանակի, որակի և համալրիվության փորձաքննություն

Համաձայն պատվիրատուի կողմից ներկայացված հայտի ՀՀ ԱԱՊ <<Արմէքսպերտիզա>> ՍՊԸ կողմից իրականացվում են որակի, քանակի և համալրիվության փորձաքննություններ կամ բոլորը համատեղ:

Որակի փորձաքննության ժամանակ ուսումնասիրվում է ներկայացված ապրանքի արտաքին տեսքը ,ապրանքը փորձաքննվում է նաև օրգանոլեպտիկորեն,իսկ հարկ եղած դեպքում,ներկայացուցիչների մասնակցությամբ և ըստ համապատասխան կանոնակարգի,կազմվում է նմուշառում ,որն էլ ուղարկվում է համապատասխան փորձաքննություններ անցկացնող լաբորատորիա: Հիմք ընդունելով լաբորատորիայից ստացված արձանագրությունը՝ ՀՀ ԱԱՊ <<Արմէքսպերտիզա >> ՍՊԸ կողմից տրվում է վերջնական եզրակացություն :

Քանակի և համալրիվության փորձաքննության ժամանակ հաշվվում ,կշռվում է ներկայացված ապրանքը,որից հետո արձանագրված տվյալները համեմատվում են ներկայացված փաստաթղթային տվյալների հետ:Անհամապատասխանություններ հայտնաբերելու դեպքում կազմվում է համապատասխան արձանագրություն,որն էլ հանդիսանում է վերջնական եզրակացության անբաժանելի մասը:
2003թ. հոկտեմբեր ամսից ՀՀ ԱԱՊ ''Էքսպերտիզա'' ՍՊԸ-ն վերանվանվեց ՀՀ ԱԱՊ ''Արմէքսպերտիզա'' ՍՊԸ-ի։ 2004թ. հոկտեմբեր ամսից ''Արմէքսպերտիզա'' ՍՊԸ գործառույթներից հանվեց ծագման հավաստագրերի տրամադրումը և այդ գործառույթը վերապահվեց ՀՀ ԱԱՊ-ին։ ''Արմէքսպերտիզա'' ՍՊ

Լրատու

Բաժանորդագրվել թարմացումների համար